aktualności @kademii

 

 

AKADEMIA MÓZGU

AKADEMIA MÓZGU - międzynarodowe zgrupowanie literatów, krytyków, psychologów i psychoterapeutów, które postawiło sobie za cel wolną od uprzedzeń, wpływów wyznaniowych, politycznych, komercyjnych i instytucjonalnych, kreację intelektualną. Jedną spośród najnowszych form realizacji zamierzenia są Warsztaty literackie - otwarte dla wszystkich przygotowanych, na wszelką problematykę związaną z egzystencją. Zasady zbliżone do seminariów akademickich umożliwiają każdemu uczestnikowi zaznajomienie się zawczasu, przed każdą nadchodzącą sesją Warsztatów, z tekstem literackim stanowiącym osnowę, pretekst do wspólnej pracy, wraz z prowadzącym, nad zagadnieniami przez ów tekst wywołanymi. Warsztaty nie są forum dyskusyjnym, gdzie spragnieni słuchaczy mogą dać upust swoim doraźnym wrażeniom, lecz rzeczową, opartą na wiedzy i osobistym doświadczeniu, rozmową; trudnym niejednokrotnie mozolnym śledzeniem myśli zawartej w wybranym przez prowadzącego tekście. Treść tekstów jest wyborem z klasycznej szeroko rozumianej literatury poezji, filozofii, dramatu, teologii itd. Warsztaty literackie odbywają się w niedziele w klubie F.R.G.S. Mózg, Bydg., Gdańska 10, od godz. 19. Tematyka i zarys nadchodzącej sesji Warsztatów dostępny jest w klubie, na tydzień wcześniej, i na stronach web, www.mozg.art.pl./akademia i www.dlatego.art.pl./akademia; na dwa dni wcześniej, na łamach lokalnego dodatku Gazety Wyborczej. W razie przewidywalnych utrudnień w dotarciu uczestników do pełnej edycji źródłowego tekstu udostępniony zostanie drukiem w klubie i on-line; w przypadku tekstu obcojęzycznego, wraz z sugerowanym przekładem. WSTĘP WOLNY

Akademia Mózgu pod auspicjami FRGS Mózg oraz Stowarzyszenia Artystów "Kanał Bydgoski" powołana w 1996 roku realizuje swoje zadania w całym kraju. Do podstawowych zadań Akademii należy organizacja spotkań wokół szeroko pojętej literatury, zwłaszcza organizacja symposiów, wykładów, odczytów itp. Ostatnio realizuje projekt "Warsztaty poetyckie". Zrzesza m.in.: Dominika Stojewska (Moskva), Sylwia Dombrowska (Chełmno), Ryszard Częstochowski (Bydgoszcz), Andrzej Dorobek (Płock), Krzysztof Gruse (Bochum), Wojciech Kowalczyk (Bydgoszcz), Damaskinos Phoibammon (Ateny), Grzegorz Woźniak (Łódź), Rafał Zimny, Zbigniew Zieliński (Bydgoszcz), Maciej Zygmuntowicz (W-wa). Akademia dysponuje stosownymi pomieszczeniami klubowymi oraz, na życzenie, służy zakwaterowaniem.

Zgłoszenia indywidualnych literatów lub instytucji obsługujących, propozycje współpracy przyjmujemy:

telefonicznie: 0 - - 52 3455195
pocztą: Akademia M., ul. Gdańska 10, Bydgoszcz 85 - 006
e-mail: akademia@mozg.art.pl

 

powiadamiaj o działaniach @kademii


 

 

home