aktualności @kademii

 

 

 

Intencją naszą jest osiągnięcie, dzięki współpracy prowadzącego i biorących udział w Warsztatach, uzdolnienia, oczywiście, na miarę spotykających się, do wykorzystania wartości niesionych przez literaturę.
Wierzymy, że okoliczności, które współtworzymy okazują się sprzyjające dla realizacji tego zadania. Doświadczony prowadzący, wedle swojej umiejętności, tłumaczy i komentuje wybrany przez siebie tekst - słowo po słowie, zdanie po zdaniu, ujawnia, podczas rozmowy z obecnymi, znaczenia niejednokrotnie zakryte dla młodych i nieuważnych. Spotkanie, bezinteresowne, dla samego tekstu.
Uznając w ten sposób godność samego literackiego przekazu jesteśmy skłonni ufać, że tylko tak surowa forma prezentacji, wszak różna od zwyczajowych wieczorków poetyckich, może, z jednej strony, powściągnąć naturalną dla każdego występującego na scenie pokusę autoprezentacji i promocji swojej osoby - prowadzący obrawszy dowolny cudzy tekst, mimo woli niejako zmuszony jest wziąć odpowiedzialność, zdając sprawę z intelektualnych osiągnięć, za skuteczność swojego działania, za uwiarygodnienie wybranej przez siebie drogi, z drugiej strony, pragnącym wziąć udział w Warsztatach, poprzez usunięcie barier natury formalnej, towarzyskiej etc. umożliwić zbliżenie się do rzeczy, o które troszczą się wyłącznie najzdolniejsi i najwytrwalsi, nie należących jednakże do powszechnej codzienności. Spotkanie już wiedzącego, wdzięcznego wobec tego, który powierzył mu tę wiedzę, z owej wiedzy potrzebującym.
Specyfika FRGS Mózg (zob. www.mozg.art.pl.) oraz metoda promocji spotkań pozwala na przybliżone ujęcie motywacji publiczności zachodzącej na Warsztaty; nie jest to ciekawość prowincjusza, chęć popisania się publicznego pseudointelektualisty, nawyk bywania w osobliwym towarzystwie, instynkt frenetycznych czytelniczek romansów ani obsługa imprez artystycznych.
Jakkolwiek uczestnicy Warsztatów wywodzą się z różnych środowisk, od krytyków literatury do przeczuwających mgliście poetyckie uniesienia, to z doświadczenia naszego wynika, że do pracy nad tekstem skłania równe im pragnienie o charakterze poznawczym.

Warsztaty odbywają się w niedzielę w sali koncertowej klubu Mozg od godz. 19 do ok. 21.

Tematyka i zarys nadchodzącej sesji Warsztatów dostępny jest w klubie, na tydzień wcześniej, i na stronach web, www.mozg.art.pl./akademia i www.dlatego.art.pl./akademia; na dwa dni wcześniej, na łamach lokalnego dodatku Gazety Wyborczej. W razie przewidywalnych utrudnień w dotarciu uczestników do pełnej edycji źródłowego tekstu udostępniony zostanie drukiem w klubie i on-line; w przypadku tekstu obcojęzycznego, wraz z sugerowanym przekładem.

WSTĘP WOLNY

powiadamiaj o działaniach @kademii


 

 
home