aktualnosci akademii
 

03.07.2005, godz.20:00

SEN - PRZEBUDZENIE.
WOKÓŁ METAFOR RENE CHARA
Komentaż poetycki: Grzegorz Wozniak(Łódż)

 

Kartki Hypnosa

Tylko oczy mogą jeszcze wydać krzyk.


Wieczność nie jest bynajmniej dłuższa od życia


Cisza poranka. Uchwycenie barw. Szansa krogulca.


Czy skazani jesteśmy na to, by stanowić jedynie początek prawdy?


Zwątpienie leży u podstaw wszelkiej wielkości. Historyczna niesprawiedliwość stara się o nim nie wspominać. Zwątpienie, o którym mowa, jest geniuszem. Nie należy mieszać go z niepewnością, jaką narzuca mu rozproszenie mocy doznania.


Czasz widziany poprzez obraz jest czasem straconym z oczu. Byt i czas są nader różnie. Obraz skrzy się wiecznością gdy przekracza byt i czas.


Przymierze z aniołem - nasza główna troska.
(Anioł, to, co we wnętrzu ludzki odsuwa od religijnego kompromisu, mowa najwynioślejszego milczenia, znaczenie umykają ocenom. Stroiciel płuc wyzłacający witaminowe grona niepodobieństwa. Zna krew, nie wie o niebiańskim. Anioł: świeca pochylona na północy serca.)


Jesteśmy rozdarci między zachłannym pragnieniem poznania a uwieńczającą poznanie rozpaczą. Żądło nie rezygnuje ze swych rozjątrzeń, my - ze swojej nadziei.
 

 

powiadamiaj o działaniach @kademii


 

 
home