mpeg
 

 

 

 
archiwum
 

 

3. 02. 2002, w niedzielę o godz. 20 na promocję książki Andrzeja Dorobka Rock: problemy, sylwetki, konteksty - szkice z estetyki i socjologii rocka wydanej w 2001 roku przez oficynę "Świadectwo".

3. 02. 2002, w niedzielę o 19. 30 Rilke, Eros prowadzący, M. Zygmuntowicz

17. 02. 2002, w niedzielę o godz. 20 na wieczor autorski Krzysztofa Gruse: gruse mówi

3. 03.2002, w niedzielę, o godz. 19. na Warsztaty literackie Akademii Mózgu: Ewangelia wg św. Marka, frgm. 4. 11-12; 5. 1-20 - prowadzący, M. Zygmuntowicz;

14. 04.2002, w niedzielę o 19. 30 Platon, Politeia (Państwo), frgm. 514a - 515d, mit jaskini, cz. I. prowadzący, M. Zygmuntowicz

5. 05. 2002, w niedzielę o 19. 30 Zbigniew Herbert, Dziesięć ścieżek cnoty, prowadzący, R. Częstochowski

19. 05.2002, w niedzielę o 19. 30 Platon, Politeia (Państwo), frgm. 515e - 517a, mit jaskini, cz. II. prowadzący, M. Zygmuntowicz

16. 06.2002, w niedzielę o 19. 30 Hoelderlin, Empedokles prowadzący, M. Zygmuntowicz

25. 10. 2001, w niedzielę o godz. 19 Poezja tatrzańska w praktyce czyli od Asnyka, Kasprowicza, Pola, Iwaszkiewicza, Falenskiego, Anczyca po Orkana, ujęta przez Jozefa Nyke, cz.II prowadzący, Wojciech Kowalczyk w roli interpretatora, tłumacza i egzegety.

8. 12. 2002, w niedzielę o 19. 30 Rene Girard, Pragnienie "trójkątne" czyli o tym, kto czego pragnie. prowadzacy, Rafal Zimny.

16.03.2003, godz.20.00 Andrzej Dorobek wieczór promocyjny tomiku "Translacje i transfiguracje"

08.06.2003, Rilke, Abisag. Prowadzacy M. Zygmuntowicz

22.10.2003, godz.19:30 Horatius, Carm. III. 25, prowadzacy M.Zygmuntowicz

23.11.2003, godz. 19:30 Hermann Broch, "Kilka uwag na temat kiczu "prowadzacy Rafał Zimny.

25.04.2004, godz.19:30 EWA MITOCHONDRIALNA, prowadzacy Piotr Kopiński

28.11.2004, godz.20:00 "neandertalczyk inaczej czyli mit pewnej neotenii" cz I Prowadzący: Piotr Kopińskidyskusja po obejrzeniu filmu "Trucker"

 

powiadamiaj o działaniach @kademii


 

 
home