z cyklu Warsztaty literackie 8. 12., w niedziele o 19. 30 Rene Girard, Pragnienie "trójkątne" czyli o tym, kto czego pragnie. prowadzacy, Rafal Zimny.


"... chcę, Sanczo, abyś wiedział, że słynny Amadis z Galii był jednym z najdoskonalszych błędnych rycerzy. Źle mówię jednym, był jedynym, pierwszym i jedynym mistrzem wszystkich, ktrórzy w tym czasie na świecie żyli.... Twierdzę również, że jeśli jakiś malarz chce dojść do sławy w swej sztuce, stara się naśladować obrazy najdoskonalszych malarzy, jakich zna. Ta sama reguła dotyczy wszystkich zawodów ważniejszych i umiejętności służących do uświetnienia państw, i tak powinien czynić i czyni ten, kto chce zasłużyć na sławę roztropnego i cierpliwego, naśladując Ulissesa, w którego osobie i niedolach Homer maluje nam żywy obraz roztropności i wytrzymałości, tak jak również Wergiliusz ukazał nam w osobie Eneasza cnotę synowskiej miłości i bystrość dzielnego i rozumnego wodza. Nie malowali oni ani nie przedstawiali ich takimi jakimi, jakimi byli, ale jakimi być powinni, tak aby swoimi cnotami dawali przykład swoim pokoleniom. Tak samo Amadis był gwiazdą polarną, jutrzenką i słońcem dla dzielnych i zakochanych rycerzy. Jego powinniśmy naśladować wszyscy walczący pod sztandarem miłości i rycerstwa. Skoro więc tak jest, uważam, przyjacielu Sanczo, że ów błędny rycerz, który go naśladować będzie, bliższy stanie się osiągnięcia doskonałości rycerskiej."


Wg M. de Cervantes Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy, W-wa 1957

powiadamiaj o działaniach @kademii


 

 
home